Undervisning

Som alle andre skoler, er der undervisningspligt på Ace.

Følgende fag er Obligatoriske hvilket betyder at der er mødepligt.

Dansk
Matematik
Engelsk
Historie
Evnebetvingelse
Idræt
Biologi
Sexualundervisning

Følgende fag er Valgfag. Hver karakter kan gå til 3 valgfag ad gangen. I bedes skrive i karakterens profil hvis denne går til valgfag.
Sløjd
Håndarbejde
Hjemmekundskab
Fitness
Selvforsvar
Fysik
Kemi
Teknologi
Robotteknologi
Mekanik
Basketball
Fodbold
Tennis
Badminton
Ridning
Svømning
Billedkunst
Førstehjælp
Konspiration
Kultur
Regeringsforståelse
Kampteknik
Helteundervisning
Skurkeundervisning
Latin
Grønlandsk
Russisk
Fransk
Tysk
Evnemotorik
Psykologi
Dyretræning
RTS Bekæmpelse

Undervisere er:
Vikar: Mikkel Esparda Burstock
Dansk:
Matematik: Dexter Forbes
Engelsk: Angel Matthews
Historie: Levi Ackerman
Evnebetvingelse: Alpha Gamma Winther
Idræt: Ren Miyazawa
Biologi: Timothy
Sexualundervisning: Sousuke Yamazaki
Sløjd:
Håndarbejde:
Hjemmekundskab: Ren Miyazawa
Fitness:
Selvforsvar:
Fysik: Dexter Forbes
Kemi: Dexter Forbes
Teknologi: Angel Matthews
Robotteknologi
Mekanik
Basketball
Fodbold
Tennis
Badminton
Ridning: Simon Jet Harrington og Ren Miyazawa
Svømning:
Billedkunst
Førstehjælp:
Konspiration
Kultur
Regerings forståelse:
Kampteknik
Helteundervisning
Skurkeundervisning
Latin:
Grønlandsk
Russisk
Fransk:
Tysk
Evnemotorik:
Psykologi
Dyretræning
RTS Bekæmpelse
Musik


Arbejdsstillinger som ikke indebærer Undervisning:

Nedenfor ses arbejdsstillinger som nogle af skolens beboere kan få.
De følgende jobstillinger er:

Læge
Sygeplejerske
Sekretær
Viceinspektør
Rektor
Pedel
Kantinearbejder
Sponsor

Det skal nævnes at beboere som er ansat på skolen med hvilken som helst af de ovenstående arbejdsstillinger (Undtagen sponsor), ligesom lærere, ikke har undervisnings krav. Sponsorer skal dog alligevel deltage i undervisning, men de andre stillinger har som sagt, ikke undervisnings krav.

Listen over øvrige ansatte er:
Rektor: Viktor Ignaz Hirsch (1)
Viceinspektør: Mikkel Esparda Burstock (1)
Sekretær: Ingen endnu
Læge: Angel Matthews, Mikkel Esparda Burstock.
Sygeplejerske: Ingen endnu
Pedel: Mikkel Esparda Burstock
Kantinemedarbejder: Ingen endnu
Sponsor: Ingen endnu